top of page
privacybeleid - website

INVOERING

 

CityLegends (“wij” of “ons” of “onze”) respecteert de privacy van onze gebruikers (“gebruiker” of “u”). Dit privacybeleid legt uit hoe we uw informatie verzamelen, gebruiken, vrijgeven en beschermen wanneer u onze website www.citylegends.nl en onze mobiele applicatie bezoekt, inclusief elk ander mediaformulier, mediakanaal, mobiele website of mobiele applicatie die daarmee verband houdt of daarmee verbonden is (gezamenlijk de "Site"). Lees dit privacybeleid aandachtig door. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit privacybeleid, ga dan niet naar de site.

 

We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Alle wijzigingen of aanpassingen worden onmiddellijk van kracht na het plaatsen van het bijgewerkte privacybeleid op de site, en u doet afstand van het recht om specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging of wijziging te ontvangen.

 

U wordt aangemoedigd om dit privacybeleid regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van updates. U wordt geacht op de hoogte te zijn gebracht van, onderworpen te zijn aan en geacht te zijn de wijzigingen in een herzien privacybeleid te hebben geaccepteerd door uw voortgezet gebruik van de site na de datum waarop een dergelijk herzien privacybeleid is gepubliceerd.  

 

 

VERZAMELING VAN UW INFORMATIE

 

We kunnen op verschillende manieren informatie over u verzamelen. De informatie die we op de site kunnen verzamelen, omvat:

Persoonlijke gegevens

Persoonlijk identificeerbare informatie, zoals uw naam, verzendadres, e-mailadres en telefoonnummer, en demografische informatie, zoals uw leeftijd, geslacht, woonplaats en interesses, die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u zich registreert bij de Site of onze mobiele applicatie, of wanneer u ervoor kiest deel te nemen aan verschillende activiteiten met betrekking tot de Site en onze mobiele applicatie, zoals online chat en message boards. U bent niet verplicht om ons persoonlijke informatie van welke aard dan ook te verstrekken, maar uw weigering om dit te doen, kan u ervan weerhouden om bepaalde functies van de Site en onze mobiele applicatie te gebruiken.

 

Afgeleide gegevens

Informatie die onze servers automatisch verzamelen wanneer u de site bezoekt, zoals uw IP-adres, uw browsertype, uw besturingssysteem, uw toegangstijden en de pagina's die u direct voor en na toegang tot de site hebt bekeken. Als u onze mobiele applicatie gebruikt, kan deze informatie ook de naam en het type van uw apparaat, uw besturingssysteem, uw telefoonnummer, uw land, uw likes en antwoorden op een bericht en andere interacties met de applicatie en andere gebruikers via het serverlogboek bevatten. bestanden, evenals alle andere informatie die u ervoor kiest om te verstrekken.

 

Financiële data

Financiële informatie, zoals gegevens met betrekking tot uw betaalmethode (bijv. geldig creditcardnummer, kaartmerk, vervaldatum) die we kunnen verzamelen wanneer u informatie over onze diensten koopt, bestelt, retourneert, ruilt of opvraagt via de site of onze mobiele telefoon sollicitatie.

 

Facebook-machtigingen

De site en onze mobiele applicatie hebben standaard toegang tot de basisinformatie van uw Facebook -account, inclusief uw naam, e-mail, geslacht, geboortedatum, huidige stad en profielfoto-URL, evenals andere informatie die u openbaar maakt. We kunnen ook toegang vragen tot andere machtigingen met betrekking tot uw account, zoals vrienden, check-ins en vind-ik-leuks, en u kunt ervoor kiezen om ons toegang te verlenen of te weigeren aan elke individuele toestemming. Raadpleeg de pagina Referentie voor Facebook-machtigingen voor meer informatie over Facebook-machtigingen.

 

Gegevens van sociale netwerken

Gebruikersinformatie van sociale netwerksites, zoals Apple's Game Center, Facebook, Google+, Instagram, Pinterest, Twitter, inclusief uw naam, de gebruikersnaam van uw sociale netwerk, locatie, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, profielfoto en openbare gegevens voor contacten , als u uw account verbindt met dergelijke sociale netwerken. Als u onze mobiele applicatie gebruikt, kan deze informatie ook de contactgegevens bevatten van iedereen die u uitnodigt om onze mobiele applicatie te gebruiken en/of eraan deel te nemen.

 

Gegevens van mobiele apparaten

Apparaatinformatie, zoals uw mobiele apparaat-ID, model en fabrikant, en informatie over de locatie van uw apparaat, als u de Site vanaf een mobiel apparaat bezoekt.

 

Gegevens van derden

Informatie van derden, zoals persoonlijke informatie of netwerkvrienden, als u uw account koppelt aan de derde partij en de Site toestemming geeft om toegang te krijgen tot deze informatie.

 

Gegevens van wedstrijden, weggeefacties en enquêtes

Persoonlijke en andere informatie die u mogelijk verstrekt wanneer u deelneemt aan wedstrijden of weggeefacties en/of reageert op enquêtes.

 

Mobiele applicatie-informatie

Als u verbinding maakt via onze mobiele applicatie:

 

 • Geo-locatie-informatie. We kunnen toegang of toestemming vragen tot en locatiegebaseerde informatie van uw mobiele apparaat volgen, hetzij continu, hetzij terwijl u onze mobiele applicatie gebruikt, om locatiegebaseerde diensten te verlenen. Als u onze toegang of machtigingen wilt wijzigen, kunt u dit doen in de instellingen van uw apparaat.

 • Toegang tot mobiele apparaten. We kunnen toegang of toestemming vragen voor bepaalde functies van uw mobiele apparaat, waaronder bluetooth, agenda, camera, contacten, microfoon, herinneringen, sensoren, sms-berichten, sociale media-accounts, opslag en andere functies van uw mobiele apparaat. Als u onze toegang of machtigingen wilt wijzigen, kunt u dit doen in de instellingen van uw apparaat.

 • Gegevens van mobiele apparaten. We kunnen apparaatinformatie verzamelen (zoals uw mobiele apparaat-ID, model en fabrikant), besturingssysteem, versie-informatie en IP-adres.

 • Push-meldingen. We kunnen u verzoeken om pushmeldingen te sturen met betrekking tot uw account of de Applicatie. Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van dit soort communicatie, kunt u deze uitschakelen in de instellingen van uw apparaat.

 

GEBRUIK VAN UW INFORMATIE

 

Door nauwkeurige informatie over u te hebben, kunnen we u een soepele, efficiënte en op maat gemaakte ervaring bieden. In het bijzonder kunnen we informatie die over u is verzameld via de Site of onze mobiele applicatie gebruiken om:

 

 • Beheer sweepstakes, promoties en prijsvragen.

 • Assisteren van rechtshandhaving en reageren op dagvaardingen.

 • Verzamel anonieme statistische gegevens en analyses voor intern gebruik of met derden.

 • Maak en beheer uw account.

 • Om u gerichte advertenties, coupons, nieuwsbrieven en andere informatie met betrekking tot promoties en de Site en onze mobiele applicatie te bezorgen.

 • E-mail u met betrekking tot uw account of bestelling.

 • Schakel communicatie tussen gebruikers in.

 • Aankopen, bestellingen, betalingen en andere transacties met betrekking tot de Site en onze mobiele applicatie uitvoeren en beheren.

 • Genereer een persoonlijk profiel over u om toekomstige bezoeken aan de Site en onze mobiele applicatie persoonlijker te maken.

 • Verhoog de efficiëntie en werking van de site en onze mobiele applicatie.

 • Bewaak en analyseer het gebruik en trends om uw ervaring met de Site en onze mobiele applicatie te verbeteren.

 • U op de hoogte stellen van updates van de Site en onze mobiele applicaties.

 • Nieuwe producten, diensten, mobiele applicaties en/of aanbevelingen aan u aanbieden.

 • Voer indien nodig andere zakelijke activiteiten uit.

 • Voorkom frauduleuze transacties, monitor tegen diefstal en bescherm tegen criminele activiteiten.

 • Verwerk betalingen en terugbetalingen.

 • Vraag feedback en neem contact met u op over uw gebruik van de site en onze mobiele applicatie.

 • Los geschillen op en los problemen op.

 • Reageren op product- en klantenserviceverzoeken.

 • Stuur je een nieuwsbrief.

 • Vraag om ondersteuning voor de site en onze mobiele applicatie.

 

BEKENDMAKING VAN UW INFORMATIE

 

In bepaalde situaties kunnen we informatie die we over u hebben verzameld, delen. Uw informatie kan als volgt worden bekendgemaakt:  

 

Bij wet of om rechten te beschermen

Als we van mening zijn dat het vrijgeven van informatie over u nodig is om te reageren op juridische procedures, om mogelijke schendingen van ons beleid te onderzoeken of te verhelpen, of om de rechten, eigendommen en veiligheid van anderen te beschermen, kunnen we uw informatie delen zoals toegestaan of vereist door enige toepasselijke wet, regel of regelgeving.  Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere entiteiten voor bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.

 

Externe dienstverleners

We kunnen uw informatie delen met derden die diensten voor ons of namens ons uitvoeren, waaronder betalingsverwerking, gegevensanalyse, e-mailbezorging, hostingdiensten, klantenservice en marketingondersteuning.  

 

Marketingcommunicatie

Met uw toestemming, of met een mogelijkheid voor u om uw toestemming in te trekken, kunnen we uw informatie delen met derden voor marketingdoeleinden, zoals wettelijk toegestaan.

 

Interacties met andere gebruikers

Als u interactie heeft met andere gebruikers van de site en onze mobiele applicatie, kunnen die gebruikers uw naam, profielfoto en beschrijvingen van uw activiteit zien, inclusief het verzenden van uitnodigingen naar andere gebruikers, chatten met andere gebruikers, het leuk vinden van berichten en het volgen van blogs.

 

Online berichten

Wanneer u opmerkingen, bijdragen of andere inhoud op de site of onze mobiele applicaties plaatst, kunnen uw berichten door alle gebruikers worden bekeken en kunnen ze voor altijd openbaar worden verspreid buiten de site en onze mobiele applicatie.

 

Externe adverteerders

We kunnen externe advertentiebedrijven gebruiken om advertenties weer te geven wanneer u de site of onze mobiele applicatie bezoekt. Deze bedrijven kunnen informatie over uw bezoeken aan de Site en onze mobiele applicatie en andere websites die zijn opgenomen in webcookies gebruiken om advertenties weer te geven over goederen en diensten die voor u interessant zijn.

 

Geassocieerden

We kunnen uw informatie delen met onze gelieerde ondernemingen, in welk geval we van die gelieerde ondernemingen zullen eisen dat ze dit privacybeleid respecteren. Gelieerde ondernemingen zijn onder meer ons moederbedrijf en alle dochterondernemingen, joint venture-partners of andere bedrijven die wij controleren of die onder gemeenschappelijke controle met ons staan.

 

Zakenpartners

We kunnen uw informatie delen met onze zakenpartners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.

 

Contacten voor sociale media

Als u via een sociaal netwerk verbinding maakt met de Site of onze mobiele applicatie, zullen uw contacten op het sociale netwerk uw naam, profielfoto en beschrijvingen van uw activiteit zien.

 

Andere derde partijen

We kunnen uw informatie delen met adverteerders en investeerders voor het uitvoeren van algemene bedrijfsanalyses. We kunnen uw informatie ook delen met dergelijke derden voor marketingdoeleinden, voor zover wettelijk toegestaan.

 

Verkoop of Faillissement

Als we alle of een deel van onze activa reorganiseren of verkopen, een fusie ondergaan of worden overgenomen door een andere entiteit, kunnen we uw informatie overdragen aan de opvolgende entiteit.  Als we failliet gaan of failliet gaan, zou uw informatie een actief zijn dat wordt overgedragen of verkregen door een derde partij.  U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en dat de overnemer de toezeggingen die we in dit privacybeleid hebben gedaan, kan weigeren.

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de acties van derden met wie u persoonlijke of gevoelige gegevens deelt, en we hebben geen bevoegdheid om verzoeken van derden te beheren of te controleren.  Indien u geen correspondentie, e-mails of andere communicatie van derden meer wenst te ontvangen, dient u zelf rechtstreeks contact op te nemen met de derde partij.

 

TRACKING TECHNOLOGIEN

 

Cookies en webbakens

We kunnen cookies, webbakens, trackingpixels en andere trackingtechnologieën op de site en onze mobiele applicatie gebruiken om de site en onze mobiele applicatie aan te passen en uw ervaring te verbeteren. Wanneer u de site of onze mobiele applicatie bezoekt, worden uw persoonlijke gegevens niet verzameld door middel van trackingtechnologie. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt cookies verwijderen of weigeren, maar houd er rekening mee dat een dergelijke actie de beschikbaarheid en functionaliteit van de site of onze mobiele applicatie kan beïnvloeden. U mag webbakens niet weigeren. Ze kunnen echter ondoeltreffend worden gemaakt door alle cookies te weigeren of door de instellingen van uw webbrowser aan te passen om u op de hoogte te stellen telkens wanneer een cookie wordt aangeboden, zodat u cookies op individuele basis kunt accepteren of weigeren.

 

We kunnen cookies, webbakens, trackingpixels en andere trackingtechnologieën op de site en onze mobiele applicatie gebruiken om de site en onze mobiele applicatie aan te passen en uw ervaring te verbeteren. Door de Site te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan ons Cookiebeleid .

 

Op internet gebaseerde advertenties

Daarnaast kunnen we software van derden gebruiken om advertenties op de site en onze mobiele applicatie weer te geven, e-mailmarketingcampagnes te implementeren en andere interactieve marketinginitiatieven te beheren.  Deze software van derden kan cookies of vergelijkbare trackingtechnologie gebruiken om uw online ervaring bij ons te helpen beheren en optimaliseren.

 

Website-analyse

We kunnen ook samenwerken met geselecteerde externe leveranciers om trackingtechnologieën en remarketingdiensten op de site en onze mobiele applicatie mogelijk te maken door het gebruik van first party cookies en cookies van derden, om onder andere het gebruik van gebruikers te analyseren en te volgen van de Site en onze mobiele applicatie, de populariteit van bepaalde inhoud bepalen en online activiteiten beter begrijpen. Door toegang te krijgen tot de Site, onze mobiele applicatie, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van uw informatie door deze externe leveranciers. U wordt aangemoedigd om hun privacybeleid te lezen en rechtstreeks contact met hen op te nemen voor antwoorden op uw vragen. We dragen geen persoonlijke informatie over aan deze externe leveranciers. Als u echter niet wilt dat er informatie wordt verzameld en gebruikt door trackingtechnologieën, kunt u een bezoek brengen aan de externe leverancier of de Network Advertising Initiative Opt-Out Tool of Digital Advertising Alliance Opt-Out Tool .

 

U dient zich ervan bewust te zijn dat het verkrijgen van een nieuwe computer, het installeren van een nieuwe browser, het upgraden van een bestaande browser of het wissen of anderszins wijzigen van de cookiebestanden van uw browser, ook bepaalde opt-out-cookies, plug-ins of instellingen kan wissen.

 

WEBSITES VAN DERDEN

 

De Site en onze mobiele applicatie kunnen links bevatten naar websites en interessante applicaties van derden, inclusief advertenties en externe diensten, die niet aan ons zijn gelieerd. Zodra u deze links hebt gebruikt om de site of onze mobiele applicatie te verlaten, valt alle informatie die u aan deze derden verstrekt niet onder dit privacybeleid en kunnen we de veiligheid en privacy van uw informatie niet garanderen. Voordat u websites van derden bezoekt en informatie verstrekt, dient u zich op de hoogte te stellen van het privacybeleid en de (eventuele) praktijken van de derde partij die verantwoordelijk is voor die website, en dient u de nodige stappen te ondernemen om, naar eigen goeddunken, de privacy van uw gegevens. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacy- en beveiligingspraktijken en het beleid van derden, inclusief andere sites, diensten of applicaties die naar of van de Site of onze mobiele applicatie kunnen worden gelinkt.

 

VEILIGHEID VAN UW INFORMATIE

We gebruiken administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.  Hoewel we redelijke maatregelen hebben genomen om de persoonlijke informatie die u ons verstrekt te beveiligen, moet u er rekening mee houden dat ondanks onze inspanningen geen enkele beveiligingsmaatregel perfect of ondoordringbaar is en dat geen enkele methode van gegevensoverdracht kan worden gegarandeerd tegen onderschepping of ander soort misbruik.  Alle online bekendgemaakte informatie is kwetsbaar voor onderschepping en misbruik door onbevoegde partijen. Daarom kunnen we geen volledige veiligheid garanderen als u persoonlijke informatie verstrekt.

BEDIENINGSORGANEN VOOR NIET-VOLGEN FUNCTIES  

 

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en onze mobiele applicaties bevatten een Do-Not-Track (“DNT”)-functie of instelling die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven om geen gegevens over uw online browse-activiteiten te laten controleren en verzamelen.  Er is nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen. Als zodanig reageren we momenteel niet op DNT-browsersignalen of enig ander mechanisme dat automatisch uw keuze communiceert om niet online te worden gevolgd.  Als een standaard voor online tracking wordt aangenomen die we in de toekomst moeten volgen, zullen we u hierover informeren in een herziene versie van dit privacybeleid./De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en onze mobiele applicaties bevatten een Do-Not -Track (“DNT”) functie of instelling die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven om geen gegevens over uw online browse-activiteiten te laten controleren en verzamelen. Als u het DNT-signaal in uw browser instelt, reageren wij op dergelijke DNT-browsersignalen.

 

OPTIES MET BETREKKING TOT UW INFORMATIE

 

Account Informatie

U kunt op elk moment de informatie in uw account bekijken of wijzigen of uw account beëindigen door:

 • Inloggen op uw accountinstellingen en uw account bijwerken

 • Contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Op uw verzoek om uw account te beëindigen, zullen we uw account en informatie deactiveren of verwijderen uit onze actieve databases. Sommige informatie kan echter in onze bestanden worden bewaard om fraude te voorkomen, problemen op te lossen, te helpen bij onderzoeken, onze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen en/of te voldoen aan wettelijke vereisten.

 

E-mails en communicatie

Als u geen correspondentie, e-mails of andere communicatie van ons meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden door:

 • Uw voorkeuren noteren op het moment dat u uw account registreert bij de Site of onze mobiele applicatie

 • Inloggen op uw accountinstellingen en uw voorkeuren bijwerken.

 • Contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Indien u geen correspondentie, e-mails of andere communicatie van derden meer wenst te ontvangen, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de derde partij.

privacybeleid - mobiele app

Dit privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie wanneer u de service gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens om de service te leveren en te verbeteren. Door de Service te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacybeleid.

Interpretatie en definities  

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter wordt geschreven, hebben een betekenis die is gedefinieerd onder de volgende voorwaarden. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of meervoud voorkomen.

 

definities

Voor de doeleinden van dit privacybeleid:

 • Account betekent een uniek account dat voor U is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Service of delen van onze Service.

 • Gelieerde onderneming betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, wordt gecontroleerd door of onder gemeenschappelijke controle staat met een partij, waarbij "controle" het bezit betekent van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten die gerechtigd zijn te stemmen voor de verkiezing van bestuurders of andere beheersautoriteiten .

 • Applicatie betekent het softwareprogramma dat door het bedrijf wordt geleverd en door u is gedownload op een elektronisch apparaat, genaamd CityLegends

 • Bedrijf (in deze Overeenkomst "het Bedrijf", "Wij", "Ons" of "Onze" genoemd) verwijst naar CityLegends, EINDHOVEN, 5624 AA, NR. 11.

 • Land verwijst naar: Nederland

 • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Service, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

 • Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

 • Dienst verwijst naar de Applicatie.

 • Dienstverlener betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens het Bedrijf verwerkt. Het verwijst naar externe bedrijven of personen die in dienst zijn van het Bedrijf om de Service te vergemakkelijken, om de Service namens het Bedrijf te verlenen, om services met betrekking tot de Service uit te voeren of om het Bedrijf te helpen analyseren hoe de Service wordt gebruikt.

 • Sociale-mediaservice van derden verwijst naar elke website of elke sociale netwerkwebsite waarmee een gebruiker kan inloggen of een account kan aanmaken om de service te gebruiken.

 • Gebruiksgegevens verwijst naar gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Service of door de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

 • U betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Service, of het bedrijf of een andere juridische entiteit namens wie een dergelijke persoon toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Service, zoals van toepassing.

 

 

Uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken

 

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze service kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres

 • Voornaam en achternaam

 • Telefoonnummer

 • Adres, staat, provincie, postcode, plaats

 • Gebruiksgegevens

 

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij het gebruik van de Dienst.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres van uw apparaat (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van onze service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina's is doorgebracht, uniek apparaat identificatiegegevens en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u toegang krijgt tot de Service met of via een mobiel apparaat, kunnen we bepaalde informatie automatisch verzamelen, inclusief, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verzendt wanneer u onze Service bezoekt of wanneer u toegang krijgt tot de Service via of via een mobiel apparaat.

Informatie verzameld tijdens het gebruik van de applicatie

Tijdens het gebruik van Onze Applicatie kunnen we, met uw voorafgaande toestemming, verzamelen om functies van Onze Applicatie te bieden:

 • Informatie over uw locatie

 • Afbeeldingen en andere informatie uit de camera en fotobibliotheek van uw apparaat

We gebruiken deze informatie om functies van Onze Service te bieden, om Onze Service te verbeteren en aan te passen. De informatie kan worden geüpload naar de servers van het bedrijf en/of de server van een serviceprovider of het kan eenvoudig op uw apparaat worden opgeslagen.

U kunt de toegang tot deze informatie op elk moment in- of uitschakelen via de instellingen van Uw apparaat.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Het Bedrijf kan Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om onze Service te leveren en te onderhouden, inclusief om het gebruik van onze Service te controleren.

 • Om uw account te beheren: om uw registratie als gebruiker van de service te beheren. De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen u toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de dienst die voor u als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn.

 • Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het koopcontract voor de producten, artikelen of diensten die u hebt gekocht of van enig ander contract met ons via de dienst.

 • Om contact met u op te nemen: om contact met u op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, sms of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals pushmeldingen van een mobiele applicatie met betrekking tot updates of informatieve communicatie met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, inclusief de beveiligingsupdates, indien nodig of redelijk voor de uitvoering ervan.

 • Om u nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie te verstrekken over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden die vergelijkbaar zijn met degene die u al heeft gekocht of waarover u heeft geïnformeerd, tenzij u ervoor heeft gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.

 • Om uw verzoeken te beheren: Om uw verzoeken aan ons bij te wonen en te beheren.

 • Voor bedrijfsoverdrachten: we kunnen uw informatie gebruiken om een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of al onze activa te evalueren of uit te voeren, hetzij als continuïteit of als onderdeel van faillissement, liquidatie, of soortgelijke procedure, waarbij Persoonsgegevens die door ons worden bewaard over onze servicegebruikers behoren tot de overgedragen activa.

 • Voor andere doeleinden: we kunnen uw informatie voor andere doeleinden gebruiken, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en om onze service, producten, services, marketing en uw ervaring te evalueren en te verbeteren.

 

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen in de volgende situaties:

 • Met serviceproviders: we kunnen uw persoonlijke gegevens delen met serviceproviders om het gebruik van onze service te controleren en te analyseren, om contact met u op te nemen.

 • Voor bedrijfsoverdrachten: we kunnen uw persoonlijke informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van alle of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf.

 • Met gelieerde ondernemingen: we kunnen uw informatie delen met onze gelieerde ondernemingen, in welk geval we van die gelieerde ondernemingen zullen eisen dat ze zich aan dit privacybeleid houden. Gelieerde ondernemingen zijn onder meer Ons moederbedrijf en alle andere dochterondernemingen, joint venture-partners of andere bedrijven waarover wij zeggenschap hebben of die onder gezamenlijke controle van ons staan.

 • Met zakenpartners: we kunnen uw informatie delen met onze zakenpartners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.

 • Met andere gebruikers: wanneer u persoonlijke informatie deelt of op een andere manier communiceert in de openbare ruimtes met andere gebruikers, kan dergelijke informatie door alle gebruikers worden bekeken en openbaar buiten worden verspreid. Als u interactie heeft met andere gebruikers of u registreert via een externe socialemediaservice, kunnen uw contacten op de externe socialemediaservice uw naam, profiel, foto's en beschrijving van uw activiteit zien. Evenzo kunnen andere gebruikers beschrijvingen van Uw activiteit bekijken, met U communiceren en Uw profiel bekijken.

 • Met uw toestemming: we kunnen uw persoonlijke gegevens met uw toestemming voor andere doeleinden bekendmaken.

 

Bewaring van uw persoonlijke gegevens

Het bedrijf bewaart uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden uiteengezet. We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid af te dwingen.

Het bedrijf bewaart ook gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van Onze Dienst te verbeteren, of als We wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor langere perioden te bewaren.

Overdracht van uw persoonlijke gegevens

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, wordt verwerkt in de kantoren van het Bedrijf en op alle andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgedragen naar - en onderhouden op - computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander overheidsrechtsgebied bevinden waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die van uw rechtsgebied.

Uw toestemming voor dit privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, vertegenwoordigt uw instemming met die overdracht.

Het bedrijf zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat uw persoonlijke gegevens niet worden overgedragen aan een organisatie of een land, tenzij er voldoende controles zijn, waaronder de beveiliging van Uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Zakelijke transacties

Als het bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen. We zullen u op de hoogte stellen voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en onderworpen worden aan een ander privacybeleid.

 

Politie

Onder bepaalde omstandigheden kan het bedrijf worden verplicht om uw persoonlijke gegevens bekend te maken als dit wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke vereisten

Het bedrijf kan uw persoonlijke gegevens te goeder trouw bekendmaken dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Voldoen aan een wettelijke verplichting

 • Bescherm en verdedig de rechten of eigendom van het bedrijf

 • Mogelijke misstanden in verband met de Dienst voorkomen of onderzoeken

 • Bescherm de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de service of het publiek

 • Beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid

 

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van verzending via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar andere websites die niet door Ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleid. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te lezen.

We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

NEEM CONTACT MET ONS OP

 

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via:

 

StadLegends

Eindhoven, 5624 AA, NR 11

info@citylegends.nl

bottom of page